MICHAŁ ZIARNO
BIURO RACHUNKOWE
02-797 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 26 lok. 70, tel. + 48 604 930 214
e-mail: biurorachunkowe@michalziarno.pl

Od dnia 15 stycznia 2019 roku usługi prawnicze świadczone są przeze mnie wyłącznie w spółce komandytowej działającej pod firmą: P. NĘCKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgoda 13 lok. 44.

ZAKRES USŁUG PRAWNICZYCH OBEJMUJE WSPARCIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ODNOŚNIE:
 • kompleksowej i doraźnej obsługi prawnej,
 • udzielania porad prawnych,
 • sporządzania opinii i informacji prawnych,
 • sądowej i komorniczej windykacji wierzytelności,
 • reprezentowania Klienta przed: sądami powszechnymi, szczególnymi, sądami adminitracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz  organami egzekucyjnymi,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa (spółki osobowe i kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),
 • negocjowania postanowień umów w obrocie gospodarczym,
 • udziału w mediacjach, negocjacjach i rokowaniach,
 • sporządzania pozwów i wniosków oraz innych pism procesowych (w tym środków odwoławczych i środków zaskarżenia), a także innych dokumentów (oferty, umowy, ugody, porozumienia, pisma upominawcze itp.),
 • przygotowywania dokumentów i wniosków niezbędnych do dokonywania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywania regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wewnętrznych uregulowań, niezbędnych w działalności Klienta prowadzącego działalność gospodarczą w jakiejkolwiek fo

DZIEDZINY PRAWA:
 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo działalności gospodarczej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo farmaceutyczne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo podatkowe (z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na mocy przepisów ustawy o doradztwie podatkowym dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów i radców prawnych),
 • prawo bankowe,
 • prawo o księgach wieczystych i hipotece.
© Biuro Rachunkowe Michał Ziarno 2014-2020