MICHAŁ ZIARNO
BIURO RACHUNKOWE
02-797 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 26 lok. 70, tel. + 48 604 930 214
e-mail: biurorachunkowe@michalziarno.pl

MICHAŁ ZIARNO, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (kierunek: prawo). Praca magisterska z postępowania cywilnego na temat: "Postępowanie nakazowe", napisania pod kierunkiem Prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej - Krześ, oceniona i obroniona na ocenę bardzo dobrą. Tytuł magistra prawa uzyskany w dniu 31 maja 2004 roku.
Ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obejmujące następujące dziedziny: prawo gospodarcze, rachunkowość międzynarodową, ubezpieczenia społeczne, rachunek kosztów, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość małych firm, rachunkowość finansową, rewizję finansowa, rachunkowość zarządczą, sprawozdawczość finansową, analizę finansową i podatki).
Od 2000 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych, windykacji wierzytelności (na drodze sądowej i w postępowaniach egzekucyjnych) oraz doradztwa gospodarczego. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wspólnik (komandytariusz) w P. Nęcka i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
W zakresie usług rachunkowo - księgowych prowadzi księgi rachunkowe oraz księgowość uproszczoną (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
Usługi rachunkowo - księgowe świadczy od wielu lat m. in. na rzecz adwokatów i radców prawnych wykonujących zawód w indywidualnych kancelariach oraz w spółkach osobowych.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
 • Kancelaria Prawnicza AMP Piotr Rojek & S-ka, Spółka jawna w Legnicy (sierpień 1996 - wrzesień 2001 i kwiecień 2002 - październik 2002),
 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek - d. rew. IV (październik 2001 - marzec 2002 i listopad 2002 - październik 2003),
 • Kancelaria Prawna IPP adwokat Paweł Gromotka radca prawny Ireneusz Oszczęda, Spółka partnerska w Legnicy (listopad 2003 - marzec 2005),
 • GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku O/Warszawa - Departament Zarządzania Wierzytelnościami - Dział Windykacji Prawnej (sierpień 2005 - kwiecień 2006),
 • Getin Bank S.A. Dom Oddział w Łodzi, Centrum Akceptacyjne w Warszawie - Zespół Analiz Prawnych (maj 2006 - listopad 2007),
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Paweł Nęcka w Krakowie, Filia w Warszawie (gridzień 2007 - grudzień 2018).
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
 • Biuro Prawne K. Adamczyk - M. Ziarno spółka cywilna w Legnicy (2000 - 2002) - wspólnik,
 • indywidualna działalność gospodarcza (w latach 2002-2003 i od dnia 15 listopada 2007 roku) - usługi prawnicze, usługi rachunkowo - księgowe i usługi w zakresie doradztwa gospodarczego,
 • wspólnik (komandytariusz) w P. Nęcka i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (od dnia 1 stycznia 2019 roku).
WSPÓŁPRACA:
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyłem i świadczę pomoc prawną oraz usługi rachunkowo - księgowe na rzecz kilkudziesięciu podmiotów w terenie całego kraju, którymi były lub są:
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • osoby fizyczne wykonujące wolne zawody (adwokaci, radcowie prawni i lekarze),
  • wspólnicy spółek prawa cywilnego,
  • osobowe spółki prawa handlowego (jawne, partnerskie i komandytowe).
  WAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA:
  • "Jak prawidłowo sporządzić dokumentację cen transferowych?" - organizator: Eurofinance Training sp. z o. o., Warszawa, dn. 2-3 czerwca 2005r.,
  • "Obsługa klienta w dobie nowoczesnej gospodarki" - organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Warszawa, lipiec 2006r.,
  • udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji "Ustanowienie i realizacja zabezpieczenia hipotecznego z punktu widzenia sądów, komorników, wierzycieli bankowych oraz innych podmiotów aktywnych na rynku". Konferencja zorganizowana w Warszawie, w dniach 27-28.03.2007r. przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości,
  • 2009r. - rozpoczęcie aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie,
  • luty 2013r. - ukończenie podyplomowego kursu zawodowego dla prawników z zakresu prawa procesowego oraz umów, który obejmował tematykę: materialne i procesowe prawo cywilne, materialne i procesowe prawo karne, postępowanie administracyjne i administracyjno - sądowe oraz zasady konstruowania umów i opinii prawnych. Organizator: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Fundacja Radców Prawnych na Rzecz Nauki o Procesie Iudicium Ars Est,
  • marzec 2015r. - ukończenie podyplomowego kursu zawodowego dla prawników "REPETYTORIUM PROCESOWE" z zakresu prawa procesowego oraz umów, który obejmował tematykę: materialne i procesowe prawo cywilne, materialne i procesowe prawo karne, postępowanie administracyjne i administracyjno - sądowe oraz zasady konstruowania umów i opinii prawnych. Organizator: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Fundacja Radców Prawnych na Rzecz Nauki o Procesie Iudicium Ars Est.
  © Biuro Rachunkowe Michał Ziarno 2014-2020