MICHAŁ ZIARNO
BIURO RACHUNKOWE
02-797 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 26 lok. 70, tel. + 48 604 930 214
e-mail: biurorachunkowe@michalziarno.pl

Ceny usług rachunkowo - księgowych, ze względu na różnorodną specyfikę działalności gospodarczej Klientów, są ustalane zazwyczaj indywidualnie dla każdego Klienta. Wysokość cen uzależniona jest od:
  • rodzaju prowadzonych ewidencji księgowych (np. księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, rejestry VAT itp.),
  • skali działalności prowadzonej przez Klienta,
  • ilości dowodów księgowych w miesiącu,
  • liczby zatrudnianych pracowników
oraz innych okoliczności faktycznych.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy niezależnie od wyboru przez Klienta okresu rozliczeniowego dla celów podatkowych.
Ceny przybliżone i proponowane za świadczone przez biuro usługi rachunkowo - księgowe zostały podane w poniższych załącznikach. Pierwszy z załączników dotyczy cen dla Klientów będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, natomiast drugi dotyczy cen dla Klientów będących podmiotowo lub przedmiotowych zwolnionych z tego podatku.
© Biuro Rachunkowe Michał Ziarno 2014-2020